Om Åkerby Herrgård


"Vi jobbar för vår mission, värdegrund och passion - "Det goda livet" - där personlig service, omtanke, harmoniska miljöer, god vällagad - hemlagad mat och närheten till naturens magiska kraft och kulturhistoria är viktiga faktorer. De omgivande miljöerna runt Åkerby med Bergslagens trollska skogar, sjösystem och sagolika natur betyder mycket för våra gästers upplevelser och ger många mervärden​​​​​​​ för kropp och själ". 
Den tysthet och rofylldhet som finns här på Åkerby herrgård är unik och mycket uppskattad.
Som gäst ska man känna att vi gör allt vi kan för att  vistelsen hos oss ska bli mer än bra.

Anna-Lena Persson, VD och ägare

Kulturhistoria om Åkerby herrgård

Historiken kring Åkerby herrgård är unik och synnerligen intressant. Herrgården med flyglar har anor från Gruvnäringens storhetstid då Åkerby herrgård var en mycket värdefull Bergsmansgård, en så kallad rikemansgård på 1800-talet. Sedan dess har anläggningen utvecklats, byggts till och byggts om, samt att Åkerby hergårds verksamheter förstås har förändrats över tid.

Åkerby herrgård består idag av flera olika byggnader, från olika tidsepoker och de har var och en sin egen bakgrund och historia. ​​​​se bild.
​​​​​​​

Du får veta mer på plats om varför det ser ut som det gör och den unika histora som finns.
  • Herrgården - Konferenslokaler och salonger
  • Cupolen - Restaurang, kök, reception, festlokal
  • Smedjan - Boende, bastu och gym
  • Hyttan- Boende och konferens
  • Fåsjön konferens - Vår största lokal för konferens, fest, dans, utställning, arrangemang av alld e slag
  • Röda gården - Konferenslokal, atelje
  • Flyglarna - Boende
  • 1. Väg mot stranden, bad, bryggor och bastu
  • 2. Väg mot skogsbilsväg för promenader
  • 3. Väg mot markerande skogsstigar för vandring