Language:

Om Åkerby Herrgård


"Vi jobbar för vår mission, värdegrund och passion - "Det goda livet" - där personlig service, omtanke, harmoniska miljöer, god vällagad - hemlagad mat och närheten till naturens magiska kraft och kulturhistoria är viktiga faktorer. De omgivande miljöerna runt Åkerby med Bergslagens magiska skogar, sjösystem och sagolik natur betyder mycket för våra gästers upplevelser och ger många mervärden​​​​​​​ för kropp och själ"

Anna-Lena Persson, VD och ägare

Kulturhistoria om Åkerby herrgård

Historiken kring Åkerby herrgård är unik och synnerligen intressant. Herrgården har anor från Gruvnäringens storhetstid då Åkerby herrgård var en mycket värdefull Bergslagsgård, så kallad rikemansgård. Sedan dess har anläggningen utvecklats och användningen förändrats över tid.
Åkerby herrgård består av flera olika byggnader, från olika tidsepoker och de har sin egen bakgrund och historia.
Du får veta mer på plats om varför det ser ut som det gör och den unika histora som finns.